Shqipëri, TV Apollon: Biznes-me-biznes si një model i ri zhvillimi

Journalift

Journalift

Post Author

Lexim  minutësh

TV Apollon

TV Apollon, një transmetues lokal nga qyteti i Fierit, rriti mundësitë për biznes duke krijuar partneritete me katër organizata me anë të një modeli biznes-me-biznes. Nga ana tjetër, përmirësoi edhe cilësinë dhe rëndësinë e përmbajtjes duke u fokusuar në çështje shumë pak të mbuluara (si mjedisi, racizmi, të drejtat e grave).

“Ideja e biznesit të TV Apollon ka dy komponentë kryesorë. Së pari, të vlerësojmë çfarë kemi bërë deri tani për sa i përket përmbajtjes. Dhe, së dyti, të ofrojmë një perspektivë të re biznesi nëpërmjet paketave plus për bizneset,” shpjegon Adriatik Golemi, koordinator projekti dhe gazetar i TV Apollon. 

Ky televizion bëri një vlerësim të përmbajtjes në lidhje me ndikimin dhe rëndësinë për audiencën, nëpërmjet një sërë takimesh. Kështu, u planifikuan dhe organizuan mbi 130 takime dhe konsultime në terren me grupet e interesit dhe aktorët kryesorë në një periudhë 6-mujore me qëllim marrjen e informacioneve të vlefshme për format e përmirësimit të përmbajtjes dhe për të krijuar dhe forcuar lidhjet mes komuniteteve dhe medias.

Komponenti i dytë kryesor është paketa plus e biznesit. Katër biznese – një studio fotografike, një qendër kursesh dhe gjuhësh të huaja, një firmë konsulence financiare dhe një kompani për organizim eventesh – bënë një marrëveshje për ndarjen e fitimeve me TV Apollon. Po ashtu, bizneset e reja apo ato të sapo krijuara mund të përdorin falas shërbimet e TV Apollon.

“Deri tani kemi krijuar kontakte me dy OJQ vendore dhe kemi rënë dakord të bashkëpunojmë sipas paketës plus të bizneseve. Kështu, partneri ynë, firma e konsulencës financiare i mbështeti të shkruajnë aplikime për grante. Nëse ia dalin me sukses, TV Apollon do të kujdeset për vizibilitetin e projektit,” shtoi Golemi.

Në kuadër të Projektit “Media for All”, kjo media ka tani një faqe ueb më të shpejtë dhe më të sigurt. Në sajë të përmirësimeve teknike dhe qasjes së re editoriale, trafiku është pothuajse dyfishuar. Po ashtu, TV Apollon ka marrë në punë disa punonjës të rinj – dy gazetarë, një kameraman, një grafik dizajner dhe një menaxher shitjesh e marketingu.

Projekti ‘Media for All’ na ka dhënë një perspektivë të re – mediat vendore janë rëndësishme dhe na duhet të vijmë me ide të reja për t’u zhvilluar në një mjedis mediatik që sa vjen e ndryshon,” theksojnë nga TV Apollon. Kjo media filloi transmetimet në qytetin e Fierit në vitin 2003. Sot, përveç studios në Fier, ata kanë një studio të dytë edhe në qytetin e Vlorës.

TV Apollon është një nga 8 mediat nga Shqipëria që janë pjesë e Projektit “Media for All”, që financohet nga qeveria britanike dhe zbatohet nga Këshilli Britanik, Fondacioni Thomson, BIRN dhe INTRAC në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor.

Mbi autorin/en:

Journalift

Journalift është një platformë burimore në internet me praktika dhe njohuri më të fundit për personat që duan të dinë më shumë rreth zhvillimit të medias, biznesit të medias dhe tendencave më të reja në industrinë e medias. Platforma është krijuar si një qendër njohurish e përqendruar në nevojat e mediave. Ne e shohim veten si ‘game changers’, në komunitetin e zhvillimit të mediave që sjellin ide të reja, mjete inovative dhe qasje të bazuara në rezultate, për funksionimin e bizneseve mediatike.
Post Author

Author

  • Journalift

    Journalift është një platformë burimore në internet me praktika dhe njohuri më të fundit për personat që duan të dinë më shumë rreth zhvillimit të medias, biznesit të medias dhe tendencave më të reja në industrinë e medias. Platforma është krijuar si një qendër njohurish e përqendruar në nevojat e mediave. Ne e shohim veten si ‘game changers’, në komunitetin e zhvillimit të mediave që sjellin ide të reja, mjete inovative dhe qasje të bazuara në rezultate, për funksionimin e bizneseve mediatike.

Lexo artikujt:

Historitë më të mira nga Journalift:

Blerjana-Bino-The-role-of-media-organisations-in-promoting-media-literacy
Post Author
Edukimi për median dhe informacionin (EMI)është thelbësor për ta mundësuar aftësinë e qytetarëve të mendojnë në mënyrë kritike dhe të klikojnë me mençuri. Siç thotë UNESCO: ““Edukimi për Median dhe Informacionin është një grup kompetencash të ndërlidhura që i ndihmojnë njerëzit të maksimalizojnë avantazhet dhe të minimizojnë dëmet në peizazhet e reja digjitale komunikuese të informacionit”(përkufizimi EMI). Ky artikull

Tema:

Artikujt më të fundit:

Roli i organizatave mediatike në mbështetjen e shkrim-leximit mediatik
Edukimi për median dhe informacionin (EMI)është thelbësor për ta mundësuar aftësinë e qytetarëve të mendojnë në mënyrë kritike dhe të
Shmangia e lajmeve në rritje, besimi në lajmet në rënie – njohuritë kryesore nga Raporti i Lajmeve Digjitale 2022.
Mediat kanë luajtur një rol vendimtar në mbulimin e pandemisë COVID-19 dhe luftës së Rusisë në Ukrainë. Megjithatë, njerëzit janë
Liria nga ndëshkimi
Mosndëshkimi, n.: përjashtimi ose liria nga ndëshkimi, dëmtimi ose humbja Shembull: ligjet u shkelën pa u ndëshkuar Burimi: Merriam Webster
E-tregti dhe e-pagesat: Potenciali i paperdorur për mediat
Pandemia e COVID-19 e ktheu botën përmbys, duke përfshirë industrinë e medias. Shumë media u mbyllën përgjithmonë, ndërsa në të