Kosovë, Radio KIM: Burim i besueshëm informacioni dhe besimi për audiencën serbishtfolëse

Journalift

Journalift

Post Author

Lexim  minutësh

Radio-Kim

Me mbështetje nga Projekti “Media për të gjithë”, RTV KIM nga Çagllavica, në periferi të Prishtinës, prodhon një herë në javë histori interesante, informuese, edukative dhe argëtuese me fokus popullsinë serbe të Kosovës. Për shkak të fokusit kryesor që gazetarët e Radio KIM i kushtojnë tematikave politike dhe sociale, së bashku me situatat e krizave me të cilat përballen herë pas here në Kosovë, këto histori janë një këndvështrim tjetër i jetës duke qenë se ato nxjerrin në pah çështjet më interesante dhe më intriguese të zakoneve, mjeshtërive, kostumeve, interesave, ngjarjeve dhe të tjera çështje të popullsisë lokale. 

“Puna jonë e përditshme dhe detyra e nevojshme si gazetarë janë të publikojmë lajme me interes për publikun. Në ditët e sotme në Kosovë kjo për nga natyra lidhet me zhvillimet politike, gjë që tërheq më pak vëmendjen e publikut. Kjo është arsyeja pse publikimi i historive interesante nga jeta e përditshme e njerëzve të zakonshëm nëpërmjet këtij projekti përbën një këndvështrim tjetër por të vërtetë të asaj që mund të ofrojë media. Nga ana tjetër, na ndihmon të përmbushin qëllimin tonë, dhe të ndihmojnë në krijimin e një shoqërie multietnike, multikulturore dhe tolerante në Kosovë,” tha Isak Vorguçiç, drejtor i Radios KIM.  

Gjatë periudhës fillestare gjashtëmujore të zbatimit të këtij granti, Radio KIM ka prodhuar 26 histori. Të gjitha këto histori janë regjistruar për transmetim edhe për TV, por janë transmetuar në radio dhe publikuar në faqen e internetit të kësaj medie si dhe janë ndarë e reklamuar në platformat sociale. Qasja e rifreskuar dhe historitë me njerëz të zakonshëm kontribuuan në rritjen e nivelit të besimit mes komuniteteve, por edhe në rritjen e numri të audiencës online, ku gjatë një muaji arriti një rekord të ri prej 36 mijë vizitash në faqen e internetit.

Radio KIM është një nga mediat e rralla serbishtfolëse në Kosovë që promovon standarde të larta profesionale dhe raporton në mënyrë të pavarur nga grupet politike dhe interesat. Kjo radio nisi transmetimet e saj në vitin 2000, ndërkohë që programi TV i nisi në vitin 2013. Aktualisht RTV KIM transmeton nga Çagllavica, që është në periferi të kryeqytetit të Kosovës, dhe ka krijuar reputacion si burim i besueshëm informimi për audiencën serbishtfolëse në Kosovë, Serbi dhe më gjerë në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Mbi autorin/en:

Journalift

Journalift është një platformë burimore në internet me praktika dhe njohuri më të fundit për personat që duan të dinë më shumë rreth zhvillimit të medias, biznesit të medias dhe tendencave më të reja në industrinë e medias. Platforma është krijuar si një qendër njohurish e përqendruar në nevojat e mediave. Ne e shohim veten si ‘game changers’, në komunitetin e zhvillimit të mediave që sjellin ide të reja, mjete inovative dhe qasje të bazuara në rezultate, për funksionimin e bizneseve mediatike.
Post Author

Author

  • Journalift

    Journalift është një platformë burimore në internet me praktika dhe njohuri më të fundit për personat që duan të dinë më shumë rreth zhvillimit të medias, biznesit të medias dhe tendencave më të reja në industrinë e medias. Platforma është krijuar si një qendër njohurish e përqendruar në nevojat e mediave. Ne e shohim veten si ‘game changers’, në komunitetin e zhvillimit të mediave që sjellin ide të reja, mjete inovative dhe qasje të bazuara në rezultate, për funksionimin e bizneseve mediatike.

Lexo artikujt:

Historitë më të mira nga Journalift:

Blerjana-Bino-The-role-of-media-organisations-in-promoting-media-literacy
Post Author
Edukimi për median dhe informacionin (EMI)është thelbësor për ta mundësuar aftësinë e qytetarëve të mendojnë në mënyrë kritike dhe të klikojnë me mençuri. Siç thotë UNESCO: ““Edukimi për Median dhe Informacionin është një grup kompetencash të ndërlidhura që i ndihmojnë njerëzit të maksimalizojnë avantazhet dhe të minimizojnë dëmet në peizazhet e reja digjitale komunikuese të informacionit”(përkufizimi EMI). Ky artikull

Tema:

Artikujt më të fundit:

Roli i organizatave mediatike në mbështetjen e shkrim-leximit mediatik
Edukimi për median dhe informacionin (EMI)është thelbësor për ta mundësuar aftësinë e qytetarëve të mendojnë në mënyrë kritike dhe të
Shmangia e lajmeve në rritje, besimi në lajmet në rënie – njohuritë kryesore nga Raporti i Lajmeve Digjitale 2022.
Mediat kanë luajtur një rol vendimtar në mbulimin e pandemisë COVID-19 dhe luftës së Rusisë në Ukrainë. Megjithatë, njerëzit janë
Liria nga ndëshkimi
Mosndëshkimi, n.: përjashtimi ose liria nga ndëshkimi, dëmtimi ose humbja Shembull: ligjet u shkelën pa u ndëshkuar Burimi: Merriam Webster
E-tregti dhe e-pagesat: Potenciali i paperdorur për mediat
Pandemia e COVID-19 e ktheu botën përmbys, duke përfshirë industrinë e medias. Shumë media u mbyllën përgjithmonë, ndërsa në të