Kosovë, RTV Besa: I jep shije diversitetit në Prizren

Journalift

Journalift

Post Author

Lexim  minutësh

rtv Besa

RTV Besa me qendër në Prizren vendosi të evidentojë diversitetin kulturor dhe gjuhësor të qytetit duke prezantuar programe dhe shfaqje televizive në gjuhët boshnjake dhe turke. Po ashtu, me anë të një plani biznesi, RTV Besa synon t’u ofrojë këtyre dy komuniteteve minoritare përkthim të seancave komunale në gjuhën e tyre amtare.

“Përveç qëllimit për t’i mbajtur së informuar dhe përfshirjes së komuniteteve boshnjake dhe turke në proceset vendimmarrëse të Komunës së Prizrenit, ne synojmë të lidhemi me kompani në pronësi të anëtarëve të komuniteteve të lartpërmendura për marketing dhe për rritjen e të ardhurave tona mujore,” tha Mamer Fusha, pronar dhe drejtor i RTV Besa.

Kjo media, e mbështetur nga Projekti “Media për të gjithë” dhe me mentorim nga Fondacioni Thomson, brenda gjashtë muajve të parë që nga zbatimi i projektit arriti të prodhojë 36 shfaqje televizive në gjuhën boshnjake dhe 38 në gjuhën turke. Të prezantuar nga përfaqësues të njohur të komuniteteve turke dhe boshnjake, në këto shfaqje televizive trajtoheshin tema të politikës, kulturës, artit, sporteve, shoqërisë civile dhe biznesit. Nga ana tjetër, RTV Besa hapi edhe faqe në Facebook në këto dy gjuhë, boshnjake dhe turke. Të dy faqet përditësohen rregullisht çdo ditë. 

“Ky projekt na ndihmoi të stabilizonim punën e përditshme dhe të zgjeronim produksionet gjatë dhe pas krizës së pandemisë Covid-19. Si rezultat i këtyre aktiviteteve, kemi filluar të kemi një marrëdhënie më të ngushtë me bizneset që janë në pronësi të komuniteteve turke dhe boshnjake. Deri tani, ia kemi arritur të marrim disa reklama nga këto biznesi,” e mbylli fjalën e tij Fusha. 

RTV Besa u hap në vitin 2002 si radio lokale dhe në vitin 2004 si televizion lokal. Është një nga të paktat media në Kosovë me licencë nga Komisioni i Pavarur i Mediave për të transmetuar në frekuencë tokësore që mbulon të gjithë rajonin e Prizrenit. Po ashtu, ky televizion është i pranishëm dhe ofrohet edhe nga shërbimet kryesore kabllore në Kosovë.

Mbi autorin/en:

Journalift

Journalift është një platformë burimore në internet me praktika dhe njohuri më të fundit për personat që duan të dinë më shumë rreth zhvillimit të medias, biznesit të medias dhe tendencave më të reja në industrinë e medias. Platforma është krijuar si një qendër njohurish e përqendruar në nevojat e mediave. Ne e shohim veten si ‘game changers’, në komunitetin e zhvillimit të mediave që sjellin ide të reja, mjete inovative dhe qasje të bazuara në rezultate, për funksionimin e bizneseve mediatike.
Post Author

Author

  • Journalift

    Journalift është një platformë burimore në internet me praktika dhe njohuri më të fundit për personat që duan të dinë më shumë rreth zhvillimit të medias, biznesit të medias dhe tendencave më të reja në industrinë e medias. Platforma është krijuar si një qendër njohurish e përqendruar në nevojat e mediave. Ne e shohim veten si ‘game changers’, në komunitetin e zhvillimit të mediave që sjellin ide të reja, mjete inovative dhe qasje të bazuara në rezultate, për funksionimin e bizneseve mediatike.

Lexo artikujt:

Historitë më të mira nga Journalift:

Blerjana-Bino-The-role-of-media-organisations-in-promoting-media-literacy
Post Author
Edukimi për median dhe informacionin (EMI)është thelbësor për ta mundësuar aftësinë e qytetarëve të mendojnë në mënyrë kritike dhe të klikojnë me mençuri. Siç thotë UNESCO: ““Edukimi për Median dhe Informacionin është një grup kompetencash të ndërlidhura që i ndihmojnë njerëzit të maksimalizojnë avantazhet dhe të minimizojnë dëmet në peizazhet e reja digjitale komunikuese të informacionit”(përkufizimi EMI). Ky artikull

Tema:

Artikujt më të fundit:

Roli i organizatave mediatike në mbështetjen e shkrim-leximit mediatik
Edukimi për median dhe informacionin (EMI)është thelbësor për ta mundësuar aftësinë e qytetarëve të mendojnë në mënyrë kritike dhe të
Shmangia e lajmeve në rritje, besimi në lajmet në rënie – njohuritë kryesore nga Raporti i Lajmeve Digjitale 2022.
Mediat kanë luajtur një rol vendimtar në mbulimin e pandemisë COVID-19 dhe luftës së Rusisë në Ukrainë. Megjithatë, njerëzit janë
Liria nga ndëshkimi
Mosndëshkimi, n.: përjashtimi ose liria nga ndëshkimi, dëmtimi ose humbja Shembull: ligjet u shkelën pa u ndëshkuar Burimi: Merriam Webster
E-tregti dhe e-pagesat: Potenciali i paperdorur për mediat
Pandemia e COVID-19 e ktheu botën përmbys, duke përfshirë industrinë e medias. Shumë media u mbyllën përgjithmonë, ndërsa në të