Kosovë, RTV Besa: I jep shije diversitetit në Prizren

Lexim  minutësh

rtv Besa

RTV Besa me qendër në Prizren vendosi të evidentojë diversitetin kulturor dhe gjuhësor të qytetit duke prezantuar programe dhe shfaqje televizive në gjuhët boshnjake dhe turke. Po ashtu, me anë të një plani biznesi, RTV Besa synon t’u ofrojë këtyre dy komuniteteve minoritare përkthim të seancave komunale në gjuhën e tyre amtare.

“Përveç qëllimit për t’i mbajtur së informuar dhe përfshirjes së komuniteteve boshnjake dhe turke në proceset vendimmarrëse të Komunës së Prizrenit, ne synojmë të lidhemi me kompani në pronësi të anëtarëve të komuniteteve të lartpërmendura për marketing dhe për rritjen e të ardhurave tona mujore,” tha Mamer Fusha, pronar dhe drejtor i RTV Besa.

Kjo media, e mbështetur nga Projekti “Media për të gjithë” dhe me mentorim nga Fondacioni Thomson, brenda gjashtë muajve të parë që nga zbatimi i projektit arriti të prodhojë 36 shfaqje televizive në gjuhën boshnjake dhe 38 në gjuhën turke. Të prezantuar nga përfaqësues të njohur të komuniteteve turke dhe boshnjake, në këto shfaqje televizive trajtoheshin tema të politikës, kulturës, artit, sporteve, shoqërisë civile dhe biznesit. Nga ana tjetër, RTV Besa hapi edhe faqe në Facebook në këto dy gjuhë, boshnjake dhe turke. Të dy faqet përditësohen rregullisht çdo ditë. 

“Ky projekt na ndihmoi të stabilizonim punën e përditshme dhe të zgjeronim produksionet gjatë dhe pas krizës së pandemisë Covid-19. Si rezultat i këtyre aktiviteteve, kemi filluar të kemi një marrëdhënie më të ngushtë me bizneset që janë në pronësi të komuniteteve turke dhe boshnjake. Deri tani, ia kemi arritur të marrim disa reklama nga këto biznesi,” e mbylli fjalën e tij Fusha. 

RTV Besa u hap në vitin 2002 si radio lokale dhe në vitin 2004 si televizion lokal. Është një nga të paktat media në Kosovë me licencë nga Komisioni i Pavarur i Mediave për të transmetuar në frekuencë tokësore që mbulon të gjithë rajonin e Prizrenit. Po ashtu, ky televizion është i pranishëm dhe ofrohet edhe nga shërbimet kryesore kabllore në Kosovë.

Journalift është një platformë burimore në internet me praktika dhe njohuri më të fundit për personat që duan të dinë më shumë rreth zhvillimit të medias, biznesit të medias dhe tendencave më të reja në industrinë e medias. Platforma është krijuar si një qendër njohurish e përqendruar në nevojat e mediave. Ne e shohim veten si ‘game changers’, në komunitetin e zhvillimit të mediave që sjellin ide të reja, mjete inovative dhe qasje të bazuara në rezultate, për funksionimin e bizneseve mediatike.

Lexo artikujt:

Historitë më të mira nga Journalift:

Periudha e pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi ka ndikuar shumë në ndryshimin e zakoneve të qytetarëve në mjedisin online dhe përdorimin e institucioneve të pagesave që ofrohen. Sipas një numri të madh raportimesh nga institucionet dhe mediat përkatëse, ishte një periudhë e rritjes së tregtisë elektronike dhe modeleve të ndryshme të abonimit që mbeti, ndoshta jo në atë masë,

Tema:

Artikujt më të fundit:

Pse nuk duhet të hiqni dorë nga modeli i abonimit?
Periudha e pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi ka ndikuar shumë në ndryshimin e zakoneve të qytetarëve në mjedisin online dhe
Si mund të bashkëpunojnë më mirë gazetarët vendas dhe ata hulumtues?
Shpesh në biznesin mediatik është sfidë të prodhohen bashkëpunime të suksesshme mes gazetarëve, veçanërisht kur bëhet fjalë për gazetarë nga
ABC-ja e gazetarisë mobile dhe pse duhet ta konsideroni atë
Çfarë bëni kur e gjeni veten përballë një pamjeje të mahnitshme ose kur diçka e pazakontë ndodh para syve tuaj?
Arritni një përvojë të lehtë, të shpejtë dhe tërheqëse të ngjashme me aplikacion por pa aplikacion origjinal
A po mendoni të zhvilloni një aplikacion për përmbajtje online? Apo ndoshta tashmë keni një aplikacion, por nuk jeni të