Autori

Autori

Nema rezultata.

Aleksandar-Birovljev

Vodeći regionalni stručnjak u domenu e-trgovine, rešenja za e-plaćanja i digitalno poslovno planiranje za različite klijente, uključujući najveće medijske izdavače u regionu (Axel Springer, United Group), najveće banke preuzimatelje, e-trgovine, kompanije za online klađenje i online prodavce. Gospodin Birovljev je pionir u elektronskoj trgovini i elektronskim plaćanjima. Razvio je i pokrenuo prvi online tržni centar, prvi online oglasni portal, primenio neke od karakteristika e-plaćanja koje menjaju tržište (tokenizacija kartice, plaćanje jednim klikom, itd.). Gospodin Birovljev je evaluirao više od 2.000 poslovnih modela tokom perioda dok je bio šef elektronske trgovine u najvećoj regionalnoj banci, kao i godinama nakon toga. U Srbiji je blisko sarađivao s medijskim projektom USAID-a za pružanje tehničke pomoći zainteresovanim stranama u medijima u razvoju povoljnijeg poslovnog okruženja za medije. Radi na poboljšanju regulatornog zakonodavnog i ekonomskog okruženja za medije, s posebnim fokusom na optimizaciju plaćanja putem interneta kao osnove za unapređenje digitalnih poslovnih modela za medije. Konkretno, sarađivao je s agencijom Beta (rešenje za plaćanje), dnevnim listom Danas (digitalna pretplata), Novom Ekonomijom (savetovanje o e-poslovanju i e-plaćanju), Fondacijom Catalyst (stvaranjem inovativne infrastrukture plaćanja za servisiranje medija Peščanik, KRIK, CINS i Fakenevs).

1
Aleksandar-Manasiev

Aleksandar Manasiev je nagrađivani novinar iz Severne Makedonije sa više od sedamnaest godina iskustva u štampanim medijima, na TV-u i u digitalnim medijima. Radio je kao istraživački novinar, dopisnik i glavni urednik u nekoliko medija u regionu i šire. Takođe radi kao regionalni trener u oblasti mobilnog novinarstva, digitalnih medija i istraživačkog novinarstva.

3

Aleksandra Radivojević je ekspertica za digitalne medije koja radi u oblasti i tehnologije i novinarstva. Ima više od sedam godina iskustva u radu s medijima, oglašavanju, savjetovanju izdavača i edukaciji redakcija o analitici podataka. Aleksandra je karijeru započela kao marketinška menadžerica na satiričnom novinskom portalu Njuz.net. Radila je kao menadžerica društvenih mreža za veliku izdavačku grupu, a trenutno radi kao Senior Operations Manager za pružaoca usluga analitike podataka – smartocto. U kompaniji smartocto vodi tim konsultanata i konsultantica posvećen podršci malim i lokalnim medijima u njihovom rastu ka održivom poslovanju.

1

Almir Peštek je iskusni strateg i savjetnik za podršku biznisu, sa dvije decenije angažmana u poslovnom, start-up, inovacionom i preduzetničkom sektoru u Bosni i Hercegovini, Zapadnom Balkanu i šire. Kombinuje visoko specijalizovano znanje o ekonomskim trendovima, preduzetnišvu i vještinama strateškog planiranja koje su primjenljive na sektor medijskog razvoja, posebno u domenu planiranja njihovog poslovanja. Radio je sa preko 20 različitih medija kako bi podstakao njihove vještine strateškog planiranja i podržao izgradnju njihovih kapaciteta u oblastima poslovanja i ekonomičnog djelovanja.

1

Anastasiia Ševčenko, Operativna urednica u – The Fix Media Anastasija je medijska analitičarka, fokusirana na dezinformacije, stranačke medije i medijsku pismenost. Pre nego što se pridružila mediju – The Fix, radila je kao menadžerka komunikacija, na proveri činjenica i kao istraživačica medija. Anastasija je takođe bila Fulbrajtova stipendistkinja, radeći istraživanje o informacionim ratovima na Univerzitetu u Kanzasu.

1

Andrijana Tasevska ima preko deceniju iskustva u organizacionom i poslovnom razvoju, tokom kojeg je pružala personalizovana mentorstva i podršku u izgradnji kapaciteta raznim akterima, uključujući medije. Polja njene primarne ekspertize uključuju strateško planiranje, upravljanje promjenama i strategije ljudskih resursa za privatni i javni sektor. Njen glavni fokus je online ili regionalni medijski sektor i industrija na Zapadnom Balkanu.

1
Arta Xhelili

Arta Xhelili je iskusna mentorka i stručnjakinja za komunikacije s bogatim akademskim iskustvom i poslovnom orijentacijom. Specijalizovana je u oblastima komunikacija, poslovne i profesionalne komunikacije, organizacione komunikacije, odnosa s javnošću i marketinga. Njene jake mentorske vještine, posvećenost mentorskim procesima i pristup orijentisan na rezultate kvalifikovali su je za rad sa medijima u Sjevernoj Makedoniji.

1
Biljana-Martinic

Biljana Martinić je autorka preko 200 objavljenih članaka i kritike muzike, filmova i serija u kojima je kroz sadržaj analizirala i uticaj popularne kulture na razvoj karaktera, polnu i rasnu jednakost kao i zaštitu životne sredine. Ima iskustva kao social media manager (upravljala je različitim brendovima na društvenim mrežama) i radi kao content writer (kreatorka veb sadržaj) za blogove i sajtove. Jedna je od osnivačica NVO “Akademija liderstva” čiji su ciljevi zaštita ljudskih prava i sloboda i implementacija najboljih evropskih praksi i politika u različitim oblastima društvenog života, kao i podsticanje aktivizma i poboljšanje nivoa demokratizacije crnogorskog društva. Volontirala je kao mentorka u UNICEF Laboratoriji inovacija za mlade u okviru koje je radila na stvaranju održivih rješenja za najhitnije izazove sa kojima se mladi suočavaju.

2

Blerjana Bino ima bogato iskustvo u procjeni medijske slike Zapadnog Balkana (sa posebnim fokusom na Albaniju) i savjetovanju donora u pružanju podrške praktičnim i efikasnim programirma za medije. Specijalizovana je za komunikaciju usmjerenu na osnaživanje i socijalnu inkluziju i ima iskustva u mentorisanju CSO (organizacija civilnog društva) medija kao i drugih neformalnih i formalnih grupa. Vodi mrežu izvrsnih naučnika i naučnica i istraživača i istraživačica koji rade na demokratskom razvoju, dobrom upravljanju, medijima i komunikacijama, istraživanju društva i digitalnoj transformaciji (Centar za nauku i inovacije za razvoj).

2
Catherine-Mackie

Catherine Mackie radi na kreiranju programa obuke u Thomson Fondaciji. Ima više od trideset godina iskustva rada u novinarstvu, od kojih je većinu provela na BBC-u – i ispred i iza kamere. Pet godina je vodila pilot program koji je uključivao osmišljavanje i izvođenje nacionalnog programa obuke za uposlenike/ce BBC-a digitalnom pripovijedanju i montaži kao stručnjakinja za digitalni video. 2018. godine je dobila Knight-Wallace novinarsku stipendiju Univerziteta Michigan gdje je razvila modele za unapređenje društvene raznolikosti u izvještavanju i povezivanje s novom, marginalizovanom publikom. Catherine je ispitivačica Britanskog Nacionalnog vijeća za obuku novinara/ki.

1

Dafina Beqiri ima preko osamnaest godina profesionalnog iskustva u organizacionom i strateškom razvoju i upravljanju promjenama. Tokom svoje karijere blisko je sarađivala sa raznim akterima u medijima na Kosovu, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i regionu Zapadnog Balkana. Posjeduje veliko znanje o medijskim i komunikacijskim potrebama u regionu od kada vodi brojne inicijative (poput one sa Savjetom Evrope) koje su u vezi sa promocijom slobode izražavanja i štampe sa fokusom na dijalog i pomirenje na Balkanu. Njena međukulturna i međunarodna iskustva poboljšala su joj prirodne liderske sposobnosti i omogućila joj da postane odlična mentorica i trenerica o različitim temama koje zahtijevaju podršku u organizacionom razvoju, međukulturnom dijalogu i liderstvu.

1
Dalibor Pokec

Dalibor Pokec je kreativni direktor na Hrvatskoj javnoj televiziji (HRT), zadužen za vizualni izgled glavne informativne emisije HRT-a. To uključuje kreiranje inovativnog dizajna, razvoj kreativnih projekata, uz upravljanje i saradnju između svih aspekata koji su uključeni u proizvodnju. Uključen je u kreiranje i proizvodnju vizuelnih elemenata za priče i programe, te upravljanje timom za VizRT sistemski baziranoj proširenoj stvarnosti u realnom vremenu 3D televizijske grafike uživo. Dalibor radi u elektronskim medijima posljednjih 16 godina. Od tada je radio na raznim projektima, poput Olimpijade, The Voicea i drugih, kao video montažer, kamerman, promo producent, glavni urednik grafike, 3d dizajner i motion dizajner. Takođe je certificirani trener mobilnog novinarstva, slobodni videograf i muzičar.

1
Danilo Barjaktarevic

Ima diplomu iz poslovanja i revizije. Tokom svoje karijere fokusirao se na IT usluge, korisničku podršku, softver kao uslugu, implementaciju SW-a, poslovne operacije i profilirao se kao viši izvršni direktor sa jakim finansijskim i poslovnim duhom. Bio je zadužen za više projekata, implementaciju i isporuke sa kupcima u oblasti maloprodaje, telekomunikacija i finansija. Sa preko 12 godina iskustva, bio je angažovan u malim i srednjim biznisima, s fokusom na preduzeća. Uživa u radu u nevladinom sektoru, podržavajući subjekte u potrebi.

1
David Tvrdon

David Tvrdon je tehnološki i medijski novinar i podkaster sa marketinškim iskustvom (i zvanjem).

1

Davor je programski menadžer Thomson fondacije za centralnu i jugoistočnu Evropu. Aktivno je uključen u osmišljavanje, vođenje i nadgledanje programa u ovom regionu. Ima veliko iskustvo u razvoju medija i podržava razvoj medijskih kapaciteta, digitalno poslovanje i inovacije, proizvodnju sadržaja i diversifikaciju prihoda. Davor takođe učestvuje u komunikaciji sa zajednicom za razvoj medija, uključujući donatore, organizacije za razvoj medija i start up i tehnološke aktere. Doktorirao je medije i komunikacije, a takođe je i nerezidentni istraživač u Centru za medije, podatke i društvo Centralno-evropskog univerziteta u Budimpešti.

1

Dejan Oblak je asistent u nastavi i asistent za istraživanje na Odsjeku za novinarstvo i medijsku produkciju Sveučilišta u Zagrebu. Doktorant je na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Njegovi istraživački interesi su inovacije u multimedijskom pripovijedanju s fokusom na nove formate kao što su infografika i animacija u novinarstvu. Ima više od 10 godina iskustva u radu u medijima i edukaciji studenata/ica i medijskih profesionalaca/ki. Održavao je multimedijalne i konvergentne novinarske obuke i radionice u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji radeći na projektima OSCE-a i Internews-a. Takođe je neovisni dizajner pokreta i video montažer.

1
Diturije-Ismaili

Diturie Ismaili je iskusna mentorka i stručnjakinja za istraživanje sa velikim akademskim iskustvom i poslovnom orijentacijom. Specijalizovana je u oblastima upravljanja resursima, strateškog upravljanja i javnim politikama i liderstvu. Njene jake mentorske vještine, posvećenost mentorskim procesima i pristup orijentisan na rezultate kvalifikovali su je za rad sa medijima u Sjevernoj Makedoniji.

1

Dominique Thierry je viši menadžer programa za razvoj medija sa preko trideset godina međunarodnog iskustva rada na poziciji novinara i menadžera medija. Radio je u medijima sa sjedištem u Škotskoj, Briselu i na Balkanu, a sada radi u Parizu. Dominique je kroz mentorski rad i peer-to-peer treninge pružio podršku različitim medijima u Srbiji, BiH, na Kosovu, u Albaniji, kao i zemljama u susjedstvu EU, i u Africi. Na Balkanu je strateški savjetovao novinsku agenciju Beta, Radio-televiziju Srbije, Ateliers Varan, Albansku telegrafsku agenciju i Radio Tirana, Radio Bobar i RTV Crna Gora, RTV Vojvodina i druge. Tokom sedamnaest godina radio je na rukovodećim novinarskim pozicijama u printanom mediju i radiju na Radio France i Radio France Internacionale. Vodio je velike projekte koordinirajući multietničke, multikulturalne i višejezične timove.

1
Dusan-Masic

Dušan Mašić bavi se novinarstvom od 1989. godine. Jedan je od osnivača i novinara srbijanske radio stanice B92. Bio je prvi direktor Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM). Od 2007. godine radi u BBC-u kao Menadžer za razvoj biznisa i od tada razvija, održava i unapređuje aktivnosti na više platformi za razvoj poslovanja u Evropi, Bliskom Istoku i Zapadnoj Aziji za BBC Svetski servis. To uključuje pronalaženje i upravljanje računima, kreiranje, održavanje i razvijanje partnerstva sa web portalima, operaterima mobilnih telefona, agregatorima i dobavljačima Internet usluga, radio stanicama, TV stanicama i kablovskim operaterima. Radio je direktno s medijima u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji i Albaniji i specijalizovao se za pružanje saveta za integraciju i stvaranje konvergentnih redakcija.

4

Elira Canga je jedanest godina radila kao novinarka i urednica u Albaniji. Sada radi kao menadžerica medijskog projekta u OSCE-u sa ciljem modernizacije javne medije u svojoj zemlji i obogati nastavni plan i program novinarstva. Ranije je radila kao novinarka i producentica za BBC i kao vođa medijskog tima u USAID-u. Elira ima iskustvo u razvoju medija i međunarodnim odnosima. Provela je deset godina radeći na razvoju medija kako bi podstakla istraživačko izvještavanje i provjeru činjenica, kao i na obuci i mentorstvu mladih novinara/ki o medijskoj i informacijskoj pismenosti i borbi protiv dezinformacija na internetu. Tokom 2021. i 2022. godine, pohađala je program Humphrey Fellowship, kao dio Fullbight programa, na Državnom univerzitetu u Arizoni, SAD.

0

Emir Kurtić je docent za menadžerske discipline u visokom obrazovanju na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Sprovodio je razne marketinške i poslovne istraživačke projekte i studije izvodljivosti za različite industrije kao savjetnik za upravljanje nekim od vodećih kompanija u BiH. Emirov fokus je na socijalnom preduzetništvu i stvaranju održivog poslovanja koje služi lokalnoj zajednici. Sa svojim vještinama i iskustvom u poslovnom razvoju, on može pružiti usluge mentorstva medijima pomažući im da postave svoje poslovne smjernice i testiraju nove poslovne modele i strategije.

2

Ejron Curraj je vodeći stručnjak za poslovni razvoj, inovacije i digitalnu transformaciju u kontekstu ciljeva održivog razvoja (SDG). Kombinuje iskustvo u akademiji, javnom i privatnom sektoru (model “triple helix”), a nedavno je od Evropske komisije nagrađen EU Jean Monnet Module grantom za promociju Digitalne agende EU u Albaniji. Njegovo dugogodišnje iskustvo, znanje i vještine u radu sa javnim, privatnim i start-up sektorom omogućili su mu uspostavljanje veza širom regiona Zapadnog Balkana, koje su izuzetno relevantne za projekte Thomson fondacije. Angažovan je kao jedan od mentora Thomson fondacije zadužen za podršku medijskim kućama u razvoju poslovnih planova radi postizanja finansijske održivosti.

0

Fat Chilli je kompanija sa sedištem u Slovačkoj koja pomaže izdavačima medija da u potpunosti razumeju svoje čitaoce, identifikuju nove mogućnosti za rast i maksimalizuju svoje rezultate inovativnim i efikasnim rešenjima.

1

Feđa Kulenović je informacijski i komunikacijski stručnjak koji se bavi istraživanjem i praksom u polju podatkovnih nauka, informacijskih nauka, upravljanja znanjem i komuniciranjem sa posebnim fokusom na mrežno komuniciranje i javno prezentiranje. Sarađuje kao konsultant sa mnogim vladinim tijelima, nevladinim organizacijama i poslovnim sektorom u Bosni i Hercegovini, ali i regionu. Poseban fokus njegovog rada je na upotrebi web analitike i podataka u medijima. Viši asistent je na Katedri za informacijske nauke na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na predmetima za polje informacijskih nauka.

1

Galjina Ognjanov je afirmisana naučnica, mentorka i poslovno orjentisana savjetnica sa izvrsnim poznavanjem medijske industrije. Oblast njene specijalizacije je mjerenje medija, razvijanje industrijskih standarda u domenu medijskog poslovanja i podrška profesionalnim medijskim udruženjima i medijima u razvoju poslovnog kapaciteta. Sarađivala je sa Asocijacijom medija Srbije, bila dio USAID SMS projekta, a radila je i sa poznatim organizacijama iz ove industrije na srpskom tržištu (mediji, marketinške agencije, oglašivači) na razvoju industrijskih standarda u domenu mjerenja medija.

1

Ilčo Cvetanoski je stručnjak za komunikacije i upravljanje zajednicom u okviru programa Thomson Fondacije koji finansira FCO, Podrška većoj nezavisnosti medija na Zapadnom Balkanu. On je iskusan novinar sa više od 15 godina radnog iskustva za nekoliko domaćih i međunarodnih medijskih organizacija. Pre nego što se pridružio timu Fondacije Thomson, Ilčo je radio kao medijski analitičar za nekoliko nevladinih organizacija i međunarodnih vladinih organizacija. Magistrirao je demokratiju i ljudska prava na Univerzitetu u Bolonji i Sarajevu, a diplomirao novinarstvo na Univerzitetu Sv. Ćirila i Metodija u Skoplju. Tečno govori makedonski, engleski i BCMS (bosanski-hrvatski-crnogorski-srpski).

1

Ivan Minić je marketinški i IT ekspert sa međunarodnim iskustvom. Osnivač je jedne od najvećih internet zajednica na Balkanu koja broji više od dva miliona korisnika (Burek forum) i samostalni je preduzetnik sa nekoliko osnovanih biznisa (Moja Pijaca, Burgos – burger bar). Voditelj je i urednik Pojačala – podkasta o preduzetništvu koji doseže do 5.000 pretplatnika. Ivan je radio s medijima iz Srbije i Bosne i Hercegovine, pomažući im da razviju svoje online prisustvo i povećaju publiku. Predavao je predmet Projektni menadžment studentima i studenticama Digitalnog marketinga na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

6

Jasmina Selimović je vanredna profesorka finansija i dekanica Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Univerziteta u Sarajevu u Bosni i Hercegovini. Radila je kao savjetnica za Svjetsku banku i druge međunarodne organizacije sa posebnim fokusom na finansijsko upravljanje, razvoj poslovanja i strategiju obrazovanja. Radi kao istraživačica u oblasti finansijskog upravljanja i može da podrži medije u njihovim naporima da reorganizuju svoje finansije i testiraju nove poslovne modele.

2

Jelena je koordinatorica za medijsku podršku i MEL Thomson Fondacije u okviru projekta Media for All koji podržava FCO. Ona je stručnjakinja za komunikacije i marketing s velikim iskustvom u međunarodnom razvoju i medijskom sektoru. Jelena pruža izravnu pomoć medijima u regiji Zapadnog Balkana, s posebnim fokusom na podršku inovativnim inicijativama kroz poslovno planiranje, angažiranje publike i uvođenje novih online kanala i formata sadržaja. Prije Thomson Fondacije, radila je za IREX, Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), NVO Građanske inicijative i bila aktivna članica Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) zajednice. Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu Političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

1

Jernej Verbič je ekspert u oblasti novinarstva, medijske produkcije i preduzetništva u domenu komunikacije i brendinga. Ima 20 godina iskustva kao urednik i reporter u javnom servisu RTV Slovenija, najvećoj komercijalnoj televiziji u Sloveniji POP TV i dnevnom listu Delo; dopisnik iz Njujorka za Dnevnik i rukovodilac projekata i razvoja u Slovenačkom udruženju novinara. Trenutno je upravni partner redakcije brenda Dobre zgodbe gdje uglavnom radi kao konsultant za brendiranje redakcija, biznis storytelling, digitalne medijske sadržaje i razvoj strategije za različite medije zapadnog Balkana.

2

Jeton Mehmeti je istaknuti medijski profesionalac, savjetnik i stručnjak za istraživanje sa više od decenije profesionalnog angažmana u podršci medijskom poslovanju, inovativnim medijskim idejama i procjeni medijskih kapaciteta. Radio je sa brojnim medijskim organizacijama na Kosovu i u regionu zapadnog Balkana i podržavao ih u oblasti strateškog planiranja, transformacije upravljanja i izgradnje zajednice.

1

Journalift je onlajn platforma namijenjena svima koji žele da se informišu o razvoju medija, medijskom poslovanju i najnovijim trendovima u medijskoj industriji. Mjesto koje je osmišljeno kao riznica znanja i resursa iz ovih oblasti. Sebe vidimo kao revolucionare u medijskoj razvojnoj zajednici koji medijskom poslovanju donose nove ideje, inovativne alate, kao i pristupe i podršku zasnovane na rezultatima.

43

Klodiana Kapo vodi organizaciju “Faktoje” koja pruža usluge utvrđivanja činjenica od 2019. godine. Ovu poziciju preuzela je nakon trogodišnjeg iskustva kao menadžerica za odnose s javnošću i komunikacije u međunarodnoj dječjoj organizaciji World Vision, gdje joj je nedavno dodijeljena nagrada “Global Brand Award ” od strane globalnog ureda. Kapo dolazi u “Faktoje” nakon šesnaestogodišnje karijere u najpopularnijim medijima u zemlji gdje je izvještavala uglavnom o društvenim temama, tačnije o obrazovnom sistemu, zdravstvu, razvoju mladih, itd. Tokom svoje karijere, Kapo je radila kao novinarka na Top Channelu (gdje je radila na brojnim dokumentarnim filmovima i ličnim pričama), vodila je sedmičnu kolumnu u novinama “Shqip”, a radila je i kao glavna urednica na Albanskoj javnoj televiziji. Klodiana također broji niz uspješnih kampanja podizanja svijesti za lokalne i međunarodne nevladine organizacije te je koautorica dviju knjiga.

0

Kristijan Jean Radikovič magistar engleskog jezika i ljubitelj poezije sa izvanrednim smislom za kreiranje pisanog sadržaja. Posle freelance karijere prevodioca, interpretatora i lektora, radio je kao copywriter za međunarodnu kripto razmjenu. Sa iskustvom koje je stekao pronašao je svoje mjesto u redakciji brenda Dobre zgodbe gdje istražuje i kreira sadržaj za lokalne i svjetske brendove.

2

Kristina Ozimec je istraživačka novinarka iz Skoplja i predsednica Platforme za istraživačko novinarstvo i analize – PINA. Takođe je i glavni organizator Media Festivala u Skoplju.

Specijalizovana je za pokrivanje različitih oblasti kao što su politika, korupcija, vladavina prava, ljudska prava, civilno društvo i obrazovanje. Ozimec je višestruko nagrađivana za svoje istraživačke priče i pohvaljena je za profesionalno pokrivanje tema koje se tiču marginalizovanih zajednica i ljudskih prava.

Vodila je obuke i predavanja o istraživačkom novinarstvu i medijima. Koordinatorka je dva programa u PINA-i – Programa za novinarke i Programa za mobilno novinarstvo, i koordinatorka programa – Mreža mladih novinara. Kristina je diplomirala novinarstvo na Pravnom fakultetu „Iustinianus Primus“ u Skoplju.

0

Lamija je dugogodišnja je novinarka i urednica. Bila je Izvršna Producentica Aljazeera Balkans zadužena za pokretanje tog regionalnog projekta i direktorica Informativnog Medijskog Servisa na Hrvatskoj Radioteleviziji gdje provodi reorganizaciju za integriranje radnih procesa radija, televizije i portala. Kao vanjska suradnica vodila je nastavu za TV novinarstvo na Hrvatskim Studijima Sveučilišta u Zagrebu, stručno se usavršavala u Sjedinjenim Američkim Državama (University of Tennessee i University of Texas El Paso), alumna je Akademije za Politički Razvoj Vijeća Europe, iskustvo je stjecala i u start-up svijetu Silicijske Doline. Posljednjih godina radi kao konzultantica za medije na raznim regionalnim projektima.

0

Ljiljana Pecova ima dugogodišnje radno iskustvo u javnoj upravi na poziciji PR menadžerke. Ona je dio start-up zajednice u zemlji i posvećuje posebnu pažnju predstavljanju inovativnih biznis modela. Radi u sferi obrazovanja odraslih, izgradnje kapaciteta, procjene potreba za obukom, istraživanja, analize i evaluacije. Najnovija radna iskustva dovela su je do brojnih radionica za medije koje se tiču unapređenja njihovih kapaciteta u oblasti korišćenja alata za bezbjednost na Internetu. Održala je nekoliko treninga medijima različitih veličina o prisustvu na društvenim mrežama i alatima za borbu protiv dezinformacija. Angažovana je na izradi prvog Kodeksa za novinare kada izvještavaju o djeci žrtvama / počiniocima zločina. Certifikovana je trenerica za odrasle i članica je Komisije za žalbe pri Savjetu za medijsku etiku Sjeverne Makedonije. Specifična područja njenog interesovanja su pitanja privatnosti, transparentnost i modeli dobrog upravljanja zasnovani na pristupima ljudskim pravima.

0

Lorin Kadiu je diplomirao novinarstvo i komunikacije, a poseduje i master diplomu iz oblasti odnosa sa javnošću. Od 2018. godine, on je izvršni direktor nevladine organizacije za medije “Citizens Channel” sa sedištem u Tirani. Specijalizovao se za multimedijalnu produkciju, radeći kao producent na nekoliko dokumentarnih filmova, podkast serija i vizuelnih istraživanja. Tokom proteklih 8 godina radio je kao novinar, trener multimedijalnih veština i konsultant za medijsku pismenost sa lokalnim i međunarodnim partnerima. 

1

Maja Vasić-Nikolić je radila u Nezavisnom udruženju novinara Srbije od 2006. do 2021. Tokom svog rada u NUNS-u, Maja je koordinirala projekte Udruženja i zagovaračke napore u vezi sa povećanjem bezbednosti novinara i nivoa medijskih sloboda u Srbiji, a kroz regionalne projekte Udruženja, na zapadnom Balkanu.

1

Marko Moračić je stručnjak za organizacioni razvoj sa preko petnaest godina menadžerskog iskustva, uključujući ljudske resurse, obuke, razvoj organizacije i menadžmenta i stručno osposobljavanje. Suosnivač je i seniorski trener, mentor i konsultant u HUBChe – kompaniji koja pruža usluge izgradnje kapaciteta iz oblasti preduzetništva i socijalnog preduzetništva. Pružao je direktnu podršku nekolicini lokalnih medijskih portala iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Takođe je sarađivao sa novinskim agencijama i nacionalnom novinskom kompanijom na poslovnom razvoju i planiranju proizvoda. To mu je dalo priliku da se specijalizuje za finansijsku procjenu i savjetovanje za medijsku industriju sa fokusom na restrukturiranje medijskih portala, upravljanje u medijskim kompanijama i uspostavljanje politika za upravljanje ljudskim resursima i upravljanje učinkom.

1
Media-for-All-logo (1)

Dvanaest timova od tri mlada novinara/ke iz najmanje dvije različite zemlje Zapadnog Balkana radilo je tokom osam sedmica, uz podršku iskusnih mentora/ica, na regionalnim pričama fokusiranim na mlade. Ova priča je nastala u okviru Media for All programa koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Sadržaj i izraženi stavovi su isključiva odgovornost autora/ica.

12

Mihajlo Lahtov je ekspert na polju medija i komunikacije sa bogatim radnim iskustvom u ovim oblastima koje je stekao radom za razne vrste organizacija – od malih lokalnih CSO do velikih međunarodnih organizacija. Pored toga, više od 10 godina radi kao konsultant i trener za razvoj medija, medijsku pismenost i komunikacije. Održao je preko 100 radionica i obuka za: OEBS, Makedonski institut za medije, NDI, Institut za komunikacione studije, GIZ, Agenciju za audio i audiovizuelne medijske usluge u Makedoniji i druge. Trenutno radi na poziciji Communication Officer u Njemačkoj agenciji za međunarodnu saradnju – GIZ.

1
Milena Đukić

Milena Đukić je menadžerka komunikacija sa iskustvom u menadžmentu odnosa sa javnošću, digitalnom marketingu, community menadžmentu i video produkciji. Prvenstveno radi u oblastima kreativnih industrija, kulturno-umjetničke produkcije i nevladinog sektora sa organizacijama kao što su Sigurna ženska kuća, Festival internacionalnog alternativnog teatra FIAT, Podgorica film festival, UnderhillFest i producentskim kućama OpenBox, Atomic i Videa.

2

Miloš Katić je nagrađivani istraživački novinar i stručnjak za finansijsku forenziku iz Srbije sa deset godina iskustva u medijima. Specijalizovan je za oblast istraživačkog novinarstva, razvoja poslovanja, finansijskog upravljanja, AML / TF, digitalne i finansijske forenzike. Takođe radi kao konsultant za razvoj poslovanja i finansija.

0
Miloš Stanić

Miloš Stanić je bivši nagrađivani novinar. Interesuju ga nove tehnologije, te već nekoliko godina radi na raskrsnici novinarstva i tehnologije, u tehnološkom startapu Smartocto, gde se bavi strategijom i radom sa klijentima. Pre nego što se priključio timu Smartocto-a, vodećeg evropskog proizvođača analitičkih alata namenjenih digitalnim medijima, Miloš je nekoliko godina bio novinar “Blic-a”. Tokom novinarske karijere sarađivao je sa Vojvođanskim istraživačko-analitičkim centrom Nezavisnog društva novinara Vojvodine, a radio je i na projektima KRIK-a i BIRN-a. Bio je učesnik felošipa za novinarsku izuzetnost za novinare sa Balkana (Balkans Fellowship for Journalistic Excellence), a za tekst koji je nastao tokom feloušipa nagrađen je Nagradom Evropske Unije za istraživačko novinarstvo u Srbiji, dodeljene 2019. godine.

1

Mladen Obrenović je doktor komunikoloških nauka i profesionalni novinar. Profesionalnu novinarsku karijeru započeo je davne 1996. godine, četrnaest godina radeći za lokalne medije koji pokrivaju istočni dio Hrvatske. Radio je kao dopisnik (iz Vukovara) za Glas Slavonije i Jutarnji list. Od 2010. do 2013. godine bio je dio veb portala Tportal sa sjedištem u Zagrebu, gdje je pokrivao dnevnu politiku i aktuelne teme hrvatskog društva, specijalizirajući se za izvještavanje o hrvatskom Saboru i Vladi, kao i o pravosudnim institucijama. Za Al Jazeera Balkans u Sarajevu je počeo raditi 2013. godine kao novinar, a od 2019. kao urednik vijesti. Od avgusta 2020. godine radio je kao novinar BIRN-a u Bosni i Hercegovini. Od oktobra 2017. do septembra 2018.godine bio je asistent na Univerzitetu VERN u Zagrebu, gdje je predavao Teorije medija. Učestvovao je na brojnim medijskim kursevima i naučnim konferencijama i kao rezultat toga objavio je brojne naučne studije. Član je Savjetodavne grupe za promociju medijske i informatičke pismenosti u Bosni i Hercegovini.

5
Nataša-Kovačev

Nataša Kovačev – reporterka sa 15 godina iskustva u televizijskom novinarstvu. Trenutno sam dopisnica Televizije Euronews Srbija iz Vojvodine, dok sam ranije iskustvo sticala na televizijma N1, Al Jazeera Balkans, RTV Vojvodina. Pokrivala sam različite teme – od lokalne politike i ekonomije, do američkih predsedničkih izbora 2016, krize u Ukrajini, masovnih protesta u Rumuniji, posledica bombaških napada u Briselu i Ankari, izbegličke krize u Evropi, pokušaja vojnog udara u Turskoj i brojnih demonstracija širom regiona.

3

Nataša Laković Đukanović strateška je konsultantkinja sa sedištem u Belgiji. Ona pomaže rastućim kompanijama u razvoju strategija rasta i izlaska na tržište, kao i u njihovoj primeni. Nataša je mentorika na projektu Thomson Fondacije “Media for all” i predvodi dve grupe programa EIC Women Leadership.

Ranije je bila CMO (direktorka marketinga) kompanije Domain.ME, međunarodne tehnološke kompanije koja upravlja internet domenom “.ME”. Ona je jedna od ključnih osoba koja je uticala na razvoj digitalne i startap zajednice Crne Gore. Ona je takođe suosnivač Digitalizuj.Me, nevladine organizacije koja istražuje transformacionu moć tehnologije kroz razne projekte i predavanja, i Spark.me, jedne od najvećih tech / business konferencija u Jugoistočnoj Evropi.

2

Nedim Dervišbegović je svestrani novinar sa dugogodišnjim iskustvom u kreiranju sadržaja i upravljanju web portalima. Radio je kao producent multimedije za balkanski servis Radija Slobodna Evropa / Radija Liberty (RFE / RL) sa sjedištem u Pragu, gdje je bio odgovoran za online, multimediske sadržaje i društvene mreže i gdje je pisao blogove i članke za RFE / RL stranicu na engleskom jeziku o balkanskoj politici i drugim temama. Radio je i kao istraživač za niz dokumentarnih filmova o Bosni i Hercegovini za mrežu Al Jazeera. Ranije je deset godina radio kao Reutersov viši dopisnik iz Bosne i Hercegovine. Certifikovan je za trenera od strane Evropskog novinarskog centra / Reuters fondacije i održavao je kurseve i radionice o pisanju vesti i online pisanju, multimedijalnom storytelling-u i istraživačkom novinarstvu. Diplomirao je politiku i međunarodne odnose na Univerzitetu u Londonu.

1

Nikola Jovanović je savjetnik za lični, timski i organizacioni razvoj, trener i istraživač sa dvadeset godina iskustva u sva tri sektora. Odnedavno u svom radu poseban fokus i pažnju posvećuje digitalnoj transformaciji, budućnosti funkcija ljudskih resursa i učenja i pomažući organizacijama da se snađu u onome što najveći današnji mislioci nazivaju „VUCA (promjenjivi, nesigurni, složeni, dvosmisleni) svijet“. U okviru projekata za razvoj medija radio je kao konsultant za poslovni i finansijski razvoj sa nacionalnim, regionalnim i lokalnim medijima iz Srbije i Bosne i Hercegovine, pomažući im da postave svoje poslovne i dugoročne strateške ciljeve, testiraju i uvedu nove tokove prihoda i povećaju svoju publiku.

Često dijeli razmišljanja i iskustva na svom blogu peckopivo.com, Linkedinu i raznim konferencijama i događajima, kao što su TEDx, Digitalizuj.Me, AIESEC New Leaders konferencija, DisruptHR, Digital Summit itd.

1

Orkidea Xhaferaj je zagovornica znanja sa bogatim iskustvom u javnom, privatnom i razvojnom sektoru u Albaniji i regionu Zapadnog Balkana. Bila je mentorka mladima, medijima i malim preduzećima, uglavnom u Albaniji, u pogledu povećanja učešća u politici, poboljšanja komunikacije i poboljšanja unutrašnjih kapaciteta i pristupa finansijama i održivosti. Ima bogato mentorsko i istraživačko iskustvo. Sa Westminster fondacijom za demokratiju učestvovala je u istraživanju uloge medija i organizacija civilnog društva tokom krize u Albaniji, a takođe vodi neformalnu mrežu fokusiranu na povećanje učešća žena u STEM-u (nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika).

0

Petko Georgiev je iskusan medijski profesionalac u radio-televizijskom novinarstvu i upravljanju medijima i sa 25 godina iskustva u podršci razvoju medija u Jugoistočnoj i Centralnoj Evropi, bivšem Sovjetskom Savezu, Centralnoj Aziji, Bliskom Istoku i Sjevernoj Africi.

Sa obrazovanjem u međunarodnoj poslovnoj administraciji, njegova profesionalna karijera je evoluirala od reportera, urednika i voditelja vijesti do menadžera redakcije i stanice i međunarodnog savjetnika za upravljanje medijima. Specijalizovan je za poslovno upravljanje sa fokusom na suočavanje sa izazovima digitalne tranzicije i konsultovanje medija o tome kako da poboljšaju svoju ponudu, angažuju publiku na različitim platformama i stvaraju nove izvore prihoda.

3

Petra Kovačević je asistentica u nastavi i istraživačkom radu na Odsjeku za novinarstvo i medijsku produkciju Sveučilišta u Zagrebu, te članica tima na istraživačkom projektu “Laboratorij za istraživanje novinarstva” koji finansira Hrvatska zaklada za znanost. Studentica je doktorskih studija na Školi za novinarstvo, medije i kulturu Univerziteta Cardiff gdje studira novinarstvo usmjereno na rješenja na BBC-ju. Njena istraživačka interesovanja obuhvataju nove novinarske prakse, kao što su konstruktivno novinarstvo i novinarstvo okrenuto ka rješenjima, kultura eksperimenata u redakciji, inovativne i interaktivne tehnike novinarskog pripovedanja, novinarski sadržaji namijenjeni mladoj publici, sa posebnim fokusom na TV i video produkciju. Petra predaje na modulima vezanim za televiziju, video i multimedijalnu produkciju. Ona je također slobodna novinarka i producentica te certificirana trenerica mobilnog novinarstva.

1

Sanja Beronja je stekla deset godina profesionalnog iskustva na projektima vezanim za edukativni menadžment i međunarodnu saradnju u visokom obrazovanju, kao predavač i programska menadžerka na fakultetu Sciences Po u Parizu. Tu je razvila strast prema inovacijama u obrazovanju i uvidjela značaj novih tehnologija u stvaranju edukativnog sadržaja. Trenutno je PhD istraživačica iz sociologije preduzetništva na Školi za visoke studije društvenih nauka u Parizu. Tema njene doktorske disertacije je start-up preduzetništvo u Parizu i Berlinu. Sanja vidi inovacije u obrazovanju i tehnološko preduzetništvo kao pokretače lokalnog razvoja i istražuje i piše o tim temama. Živi između Berlina i Pariza i aktivna je u ta dva grada, kao i u rodnom Beogradu.

1

Sanja Gardašević je izvršna direktorka digitalne marketinške agencije Alicorn, koja klijentima pruža cjelokupan spektar usluga kada se radi o strateškom razvoju brenda kompanija i vođenju njihovog onlajn nastupa. Sanja ima veliko iskustvo u osmišljavanju i vođenju radionica i treninga na temu digitalnog marketinga, kao i u pružanju mentorske podrške medijima u razvoju njihovog online poslovanja.

1
sanja lazic

Sanja Lazić je stručnjakinja za izgradnju zajednice, crowdfunding i izgradnju kapaciteta, čija je specijalizacija rad s organizacijama civilnog društva i društveno odgovornim medijskim kućama. Bila je deo tima Catalyst Balkans, a zadužena je za regionalnu platformu za crowdfunding Donacije.rs. U poslednje tri godine kreirala je i primenila brojne crowdfunding kampanje s medijima kao što su TV Forum Prijepolje (prva lokalna crowdfunding kampanja), Autonomija iz Novog Sada, KRIK i CINS – istraživački portali iz Srbije, Iz glave – popularni podcast iz Kragujevca (model zasnovan na donacijama) i Peščanik (model zasnovan na članstvu).

3

Sanja Mitić je univerzitetska profesorica, afirmisana naučnica, mentor i marketinški orjentisana savjetnica sa odličnim poznavanjem medijske industrije. Specijalizovana je za marketing, međunarodno poslovanje i razvoj industrijskih standarda u domenu medijskog poslovanja, kao i za podršku profesionalnim medijskim udruženjima i medijima u razvoju poslovnih kapaciteta. Sarađivala je sa Asocijacijom medija Srbije, bila dio USAID SMS projekta, a radila je i sa poznatim organizacijama u ovoj industriji na srpskom tržištu (mediji, marketing agencije, oglašivači) na razvoju industrijskih standarda u domenu merenja medija.

1

Selma Boračić-Mršo, diplomirala je na Odsjeku žurnalistike Fakulteta političkih nauka u Sarajevu 2008.godine i od tada se profesionalno bavi novinarstvom na Radiju Slobodna Evropa do 2021.godine. Radila kao urednica tv i radijskih emisija, te svakodnevno pisala za portale vijesti, priče, intervjue i analize. Trenutno je freelance novinarka, koja se bavi temama koje tište većinu ljudi u BiH.

1

Novinarka u Medijacentru Sarajevo od januara 2022. godine. Počela je da se bavi novinarstvom 2010. godine, kada je počela da piše za Magazine i Red Weekend. Iste godinu počela je da radi kao video novinarka na sajtu Source.ba, nakon čega je angažman nastavila na sajtovima Vijesti.ba i 24sata.info. Nakon osnivanja televizije N1, počela je da radi kao novinarka u veb redakciji pomenute televizije, gde je ostala sledećih sedam godina. Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

1

Slađana Lučić se bavi TV novinarstvom više od 20 godina, a trenutno je na poziciji zamjenice urednika vijesti u Al Jazeeri English u Londonu. Izvještavala je s mnogih regionalnih i svjetskih događaja, ali je također obučavala i mentorirala mlade novinare/ke širom Balkana o novinarskim standardima, produkciji sadržaja, vizualnom pripovijedanju i snimanju dokumentarnih filmova. Slađanin dokumentarni film Little Star Rising prikazan je na filmskim festivalima kao što su Windsor Film Festival (Kanada), Tokyo Lift-off, SEE fest Los Angeles, CinEast Luxembourg i Aman International Film Festival.

1
tarik-jusic

Dr Tarik Jusić, koji je takođe i magistar poslovne administracije (MBA), u posljednje dvije decenije bio je angažovan na implementaciji različitih projekata i programa za razvoj medija na prostoru zapadnog Balkana. Osim što je radio na istraživanjima politika i implementaciji projekata, posebno u sferi međunarodne pomoći medijima, Tarik je bio angažovan na brojnim konsultantskim projektima, prvenstveno se fokusirajući na pitanja razvoja strateškog planiranja i kapaciteta strateške komunikacije u javnim institucijama, medijskim organizacijama i organizacijama civilnog društva. Bio je programski direktor u Mediacentru Sarajevo (2002.-2011.) i generalni direktor Centra za društvena istraživanja Analitika iz Sarajeva (2010.-2020.). Od 2019. godine, Tarik radi kao predavač i osoba je koja garantuje za kvalitet studijskog programa na Fakultetu za komunikacije i medije Univerziteta u New Yorku u Pragu, Češka Republika.

1

Dr. TENA PERIŠIN, profesorica na Odsjeku za novinarstvo i medijsku produkciju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Dugogodišnja novinarka Hrvatske Radiotelevizije. Stručno se usavršavala na američkim univerzitetima (Harvard University, Syracuse University) te na CNN-u. Bila je urednica na Radiju Slobodna Evropa, radila kao freelancer za CNN i druge medijske kuće. Vodila je razvojne projekte uključujući projekt digitalizacije informativnog programa HRT-a i pokretanja informativnog kanala HRT4. Osnovala je i vodi Televiziju Student, te prvi Novinarski istraživački laboratorij u regiji. Dobitnica je više nagrada za novinarski rad te državne nagrade za popularizaciju znanosti. Autorica je brojnih stručnih i znanstvenih tekstova, te knjige “Televizijske vijesti”.

4

Toše Ognjanov je međunarodni multimedijalni novinar i trener za mobilno i multimedijalno novinarstvo. Alumni Škole za novinarstvo i masovne komunikacije Valter Kronkajt na Državnom univerzitetu u Arizoni. Profesionalni novinar sa više od dve decenije iskustva u štampanom, TV i onlajn novinarstvu u novinskim kućama u Severnoj Makedoniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Toše Ognjanov je iskusan trener za foto novinarstvo, videografiju, upravljanje društvenim mrežama za medije i sertifikovani trener medijske pismenosti za proizvode vizuelnih vesti. Ranije i aktuelne novinske kuće: Dnevnik, Telegraf.mk, Glas Amerike.

0

Uroš Bogdanović je radijski i podcast konsultant sa preko 20 godina iskustva u multimedijalnim i medijskim poslovima, i svakodnevnoj proizvodnji sadržaja. Autor je mnogih stvari koje ste sigurno imali prilike da čujete i vidite na internetu. Neki od njih su i nagrađivani. U radijskom svetu je prošao sve pozicije – od voditelja, do programskog direktora nacionalne radio stanice i vođe projekata u pravljenju i organizovanju novih radio stanica. Sarađivao sa najboljim radio stanicama u regionu. Podkastima se aktivno bavi poslednjih 6 godina, kao trener i konsultant. Uroš je rado viđen predavač na medijskim konferencijama širom Evrope, a teme o kojima voli da priča (a ono što je još bitnije – vole da ga slušaju), su vezane za radio, podkaste i prodaju. Najpoznatije, svetski priznate konferencije, na kojim je bio govornik su Radiodays Europe, Medientage i Tell a vision. Autor je napredne, „storyselling“ tehnike prodaje „Little green dragon“, koja je našla primenu u mnogim prodajnim timovima velikih kompanija i medija. Obožava da jede. Razna testa posebno (burek i pice, nikako pica burek). Više možete pronaći na njegovom sajtu uros.rs.

1

Vladimir Trkulja je organizator zajednice i medijski biznis planer sa decenijskim iskustvom u stvaranju, rastu i podršci srpskim startup kompanijama kroz različite programe, mentorstvo, koučing i javni nastup. Izuzetno poznaje tehnologiju, posebno tehnologiju u vezi sa razvojem novih proizvoda koristeći lean metodologiju i rad sa agilnim timovima. Mentor je i trener na mnogim akcelerator programima i događajima uključujući Eleven Ventures, Startup Academy, InnoEnergy Primer, Climate KIC, UNDP CSDU Incubator i Google Launchpad.

2
zeljko-crnjakovic

Željko Crnjaković je internet preduzetnik. Od 1999. godine se bavi engleskim jezikom i komunikacijama, a poslednjih 16 godina se bavi marketingom. Osnivač je digitalne agencije za audio i video produkciju Solutium, autor i producent nekoliko podcasta i YouTube kanala, aktivan deo coworking, preduzetničkih i IT zajednica, kao i koordinator InfostudHub coworking centra.

2

Zoran Kovačić je stručnjak za emitovanje, televiziju, radio i digitalne medije. Inicijator je i osnivač prvog veb portala specijalizovanog za medijsku i telekomunikacijsku industriju u jugoistočnoj Evropi. Iskustvo je sticao radeći kao konsultant za upravljanje medijima i držeći obuke za razvoj i primjenu digitalnih biznis modela za medijske kuće. Objavio je nekoliko knjiga specijalizovanih za istoriju medija. Sebe ne smatra novinarom, već osobom koja voli da piše, stvara i pokreće stvari. 2018. godine pokrenuo je MediaDaily.biz – regionalni portal sa jedinstvenim poslovnim modelom (hardwall pretplata) koji je razvio u pouzdan izvor informisanja za profesionalne medije i zajednicu novinara zapadnog Balkana. Do sada je radio i pružao konsultacije različitim medijskim subjektima u regionu, uključujući javne servise i portale u ranim fazama njihovog razvoja.

3

Zoya Charles je multimedijska novinarka i urednica s više od dvadeset i pet godina iskustva, a obnašala je i više rukovodne pozicije na BBC-u. U Thomson Fondaciji njen rad uključivao je ulogu više izvršne producenice na projektu OPEN Media Hub koji je obučavao multimedijalne radio i TV novinare/ke, urednike/ce i menadžere/ice u zemljama izvan granica Evropske unije. Na BBC-ju Zoya je radila kao urednica i vodila je jedan od njegovih najinovativnijih timova za video novinarstvo, koji je osvojio nekoliko nagrada za svoje rezultate. U okviru svog angažmana pomogla je razvoju BBC-jeve digitalne strategije.

2