DIGITAL FIRST

Redakcijski menadžment i organizacija u digitalnom okruženju

Mediat moderne shpesh theksojnë se strategjia e tyre është “digital first” – që do të thotë “në vendin e parë – digjital”.

“Digital first” është një term që i referohet strategjisë, misionit dhe vizionit të një shtëpie mediatike për të drejtuar biznesin e saj dhe prodhimin e përmbajtjes në një mjedis digjital që ka ndryshuar mënyrën se si audienca konsumon përmbajtjen mediatike. Kjo strategji nuk përjashton kanalet tradicionale të shpërndarjes së përmbajtjes. Kjo në asnjë mënyrë nuk do të thotë që prodhimi i përmbajtjes mediatike transferohet ekskluzivisht përmbes platformave online, duke i mbyllur mediat e tjera – TV, radio dhe/ose gazeta.

Për shembull, parimi “digital first” në një shtëpi mediatike që prodhon kryesisht programin televiziv, do të thotë që bordi redaktues tashmë në procesin e planifikimit do të krijojë mënyra dhe forma për të paraqitur lajmet fillimisht në platformat digjitale dhe më pas për të përmirësuar dhe formatuar përmbajtjen për televizion. Kjo gjithashtu do të thotë se mënyra e raportimit, format e raportimit dhe mjetet e përdorura janë përshtatur me specifikat e mediave dhe platformave përmes të cilave ato shpërndahen.

Në organizatat mediatike që mund të shërbejnë si shembuj të praktikës së mirë, investohet një energji e madhe në prodhimin e përmbajtjes origjinale, përmbajtjes origjinale, por edhe në përdorimin e mjeteve digjitale për të krijuar përmbajtje më interesante dhe tërheqëse, të përshtatur për ekranet e mëdha dhe të vogla. Gjatë krijimit të përmbajtjes, vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet dizajnit të përmbajtjes dhe shikueshmërisë së saj në celularët, përmes të cilave përmbajtja sot konsumohet më së shumti, veçanërisht mes popullatës së re.

Redaksitë që prodhojnë përmbajtje vetëm për portal, dmth. për edicionin digjiital, gjithashtu duhet të ketë një qëllim strategjik që përpiqet të prodhojë përmbajtje origjinale, në vend të praktikës copy paste.

Më shumë rreth kësaj në videon e radhës të përgatitur nga dr. Ivanka Pjeshivac, profesore e asociuar në Grady College of Journalism and Mass Communication, University of Georgia.

Kursi – Menaxhimi dhe organizimi i redaksisë në mjedisin digjital – ka për qëllim që profesionistët e medias të njihen me proceset dhe mënyrat e strukturimit dhe drejtimit të redaksive – qofshin të vogla apo të mëdha. Nëpërmjet këtij kursi interaktiv, ju udhëhiqeni nga ekspertë të medias, të cilët do t’ju ndihmojnë të zgjidhni modelin e organizimit që mund të aplikoni në mjedisin lokal. 

Mbi autorin/en:

Tena Perishin

Dr. TENA PERISHIN, profesore në Departamentin e Gazetarisë dhe Prodhimit Multimedia në Fakultetin e Shkencave Politike, Universiteti i Zagrebit. Gazetare për një kohë të gjatë në Radio Televizionin Kroat. U specializua në universitetet amerikane (Universiteti Harvard, Universiteti i Sirakuzës) dhe në CNN. Ka shërbyer si redaktore në Radio Evropa e Lirë, duke punuar si profesioniste e pavarur për CNN dhe media të tjera. Ka drejtuar disa projekte zhvillimi duke përfshirë projektin e dixhitalizimit të programit të lajmeve HRT dhe fillimin e kanalit të lajmeve HRT4. Ka themeluar dhe drejton Televizionin Studentor dhe Laboratorin e parë të Kërkimit të Gazetarisë në rajon. Ajo ka fituar disa çmime për punën e saj gazetareske dhe çmimin shtetëror për popullarizimin e shkencës. Ajo është autore e teksteve të shumta profesionale dhe shkencore, si dhe e librit “Lajmet Televizive”.
Post Author

Author

  • Tena Perishin

    Dr. TENA PERISHIN, profesore në Departamentin e Gazetarisë dhe Prodhimit Multimedia në Fakultetin e Shkencave Politike, Universiteti i Zagrebit. Gazetare për një kohë të gjatë në Radio Televizionin Kroat. U specializua në universitetet amerikane (Universiteti Harvard, Universiteti i Sirakuzës) dhe në CNN. Ka shërbyer si redaktore në Radio Evropa e Lirë, duke punuar si profesioniste e pavarur për CNN dhe media të tjera. Ka drejtuar disa projekte zhvillimi duke përfshirë projektin e dixhitalizimit të programit të lajmeve HRT dhe fillimin e kanalit të lajmeve HRT4. Ka themeluar dhe drejton Televizionin Studentor dhe Laboratorin e parë të Kërkimit të Gazetarisë në rajon. Ajo ka fituar disa çmime për punën e saj gazetareske dhe çmimin shtetëror për popullarizimin e shkencës. Ajo është autore e teksteve të shumta profesionale dhe shkencore, si dhe e librit “Lajmet Televizive”.

Lexo artikujt:

Historitë më të mira nga Journalift:

Capacity-building-as-a-necessary-investment-for-media-outlets
Post Author
Ndërtimi i kapaciteteve (NK/CB), i përcaktuar si procesi i zhvillimit dhe forcimit të aftësive, instinkteve, shkathësive, proceseve dhe burimeve për të cilat organizatat dhe komunitetet kanë nevojë në mënyrë që të mbijetojnë, përshtaten dhe lulëzojnë në një botë që ndryshon me shpejtësi, është një nga mjetet kryesore që Fondacioni Thomson (TF) përdor, së bashku me mentorimin dhe grantet, në

Tema:

Artikujt më të fundit:

Ngritja e kapaciteteve si një investim i domosdoshëm për media
Ndërtimi i kapaciteteve (NK/CB), i përcaktuar si procesi i zhvillimit dhe forcimit të aftësive, instinkteve, shkathësive, proceseve dhe burimeve për
Roli i organizatave mediatike në mbështetjen e shkrim-leximit mediatik
Edukimi për median dhe informacionin (EMI)është thelbësor për ta mundësuar aftësinë e qytetarëve të mendojnë në mënyrë kritike dhe të
Shmangia e lajmeve në rritje, besimi në lajmet në rënie – njohuritë kryesore nga Raporti i Lajmeve Digjitale 2022.
Mediat kanë luajtur një rol vendimtar në mbulimin e pandemisë COVID-19 dhe luftës së Rusisë në Ukrainë. Megjithatë, njerëzit janë
Liria nga ndëshkimi
Mosndëshkimi, n.: përjashtimi ose liria nga ndëshkimi, dëmtimi ose humbja Shembull: ligjet u shkelën pa u ndëshkuar Burimi: Merriam Webster