Fuqia e përmbajtjes ‘bishtgjatë’: Si po përfitojnë mediat e Ballkanit prej saj

Aleksandra Radivojeviq

Aleksandra Radivojeviq

Lexim  minutësh

Në një treg të tejngopur me media, këto të fundit duhet të konkurrojnë për të tërhequr vëmendjen e hapërdarë të audiencës. Në punën e tyre të përditshme, redaktorët dhe gazetarët shpesh fokusohen tek krijimi i historive të reja, duke e bazuar strategjinë e punës së tyre tek volumi. Megjithatë, krijimi i një volumi edhe më të madh përmbajtjeje nuk është përgjigja për rritjen e trafikut dhe numrin e lexuesve.

Përpjekja për të komunikuar sa më shumë dhe sa më shpesh me audiencën duke rritur sasinë e informacionit nuk është gjithmonë një strategji e mirë, sepse mund të bëjë që redaksitë e mediave të mbiprodhojnë përmbajtje që mund të mos përputhet me nevojat e audiencës.

Në përpjekje për të rritur audiencën, mediat shpesh priren të anashkalojnë fuqinë e përmbajtjes ‘jetëgjatë’ (evergreen). Përmbajtja “jetëgjatë” është ajo lloj përmbajtje që qëndron gjithmonë aktuale dhe e rëndësishme pavarësisht datës së publikimit. Kjo përmbajtje zakonisht nuk lidhet me ngjarje të kohëve të fundit apo me lajme të orës së fundit. Ajo trajton tematika që nuk kanë afat kohor dhe e thënë thjeshtë – nuk kanë datë skadence. 

Ne në Smartocto e identifikojmë këtë lloj përmbajtjeje si “bishtgjatë” (longtail), që ka të bëjë me artikuj që ende gjenerojnë trafik tre ditë pas datës së publikimit. Ka dy lloje përmbajtjesh të tilla:

  • Artikuj të rilindur janë artikuj të vjetër që fillojnë papritur të gjenerojnë përsëri trafik. Mund të jetë artikuj që shoqërohet me sezonet ose me tematika që janë sërish me interes për lexuesit, p.sh., receta gatimi në kohë pushimesh ose këshilla që duhet t’i keni parasysh kur dëshironi të ndërroni gomat e dimrit për automjetin tuaj. 
  • Artikuj të përhershëm janë artikuj “bishtgjatë” që bëhen përherë e më popullorë se çdo gjë tjetër e publikuar në 30 ditët e fundit – përmbajtje “jetëgjatë” që konsumohet ‘vazhdimisht’. Sipas gjetjeve tona, përmbajtja e përhershme gjeneron nivele më të larta angazhimi sesa llojet e tjera të përmbajtjeve. Kjo përmbajtje nxit audiencën të lidhet (dhe rilidhet) me markat, të shfletojë më shumë faqe, të lexojë më shumë artikuj, dhe të shpenzojë më shumë kohë në faqen e internetit të botuesit. 

Për të krijuar një audiencë besnike dhe të angazhuar, redaksitë duhet të fokusohen tek përmbajtja që është në përputhje me interesat e lexuesve. Kjo është arsyeja pse analizimi i performancës së artikujve “bishtgjatë” mund të na ndihmojë të kuptojmë më mirë nevojat e audiencës, të gjejmë mundësi për krijimin e historive me vazhdimësi, apo të krijojmë përmbajtje që ka më pak mundësi të vjetërsohet shpejt.

Përmbajtja që i angazhon lexuesit për më shumë se dy ditë mund të sjellë vërtetë ndryshime të mëdha në punën e redaksisë, veçanërisht në lidhje me krijimin e një audience të angazhuar dhe besnike. Këto histori mund të kërkojnë më shumë punë. Kështu që lind pyetja: “A do të sjellin ato një ndryshim në periudhën afatgjate?”

Në fakt, përpjekja nuk ka të bëjë edhe aq shumë me krijimin e përmbajtjes, sesa me aftësinë për të kuptuar lexuesit. Nëse i kuptojmë siç duhet lexuesit, ka të ngjarë të arrijmë majat. Nëse do të gjenim atë që i pëlqen audiencës dhe çfarë mundëson sjellje besnike tek ta, kemi gjetur çelësin. Ndaj, është me vend të themi se një gjë e tillë bën diferencë, veçanërisht kur bie fjala për përmbajtjen ‘bishtgjatë’ për sa i përket sjelljes që mundëson besnikërinë e lexuesve (kur e dimë mirë se lexuesit besnikë konsumojmë pesë herë më shumë përmbajtje se ‘lexuesit rastësorë’).

Çfarë mund të mësojmë nga të dhënat

Për të zbuluar se ku qëndron sekreti i përmbajtjes ‘bishtgjatë’, analizuam përmbajtjen nga 20 media në kuadër të Projektit “Media for All” (Media për të gjithë), duke mbuluar artikuj nga 6 vende të Ballkanit Perëndimor.

Shqyrtuam performancën e përmbajtjes së botuar në 6 muajt e fundit dhe gjatë kësaj periudhe vumë re se mediat në shtete si Bosnja dhe Hercegovina dallohen kur bëhet fjalë për leximet e përmbajtjes ‘bishtgjatë’ (numri i artikujve të lexuar që vijnë nga përmbajtja ‘bishtgjatë’) në krahasim me leximet gjithsej.

Pra, 43% e të gjithë artikujve të lexuar, kur shqyrtojmë të tre mediat boshnjake (capital.ba, etrafika.ba dhe tacno.net), vijnë nga përmbajtje ‘bishtgjatë’. Këto media krijuan përmbajtje që jo vetëm jeton më gjatë, por e angazhon audiencën për një periudhë edhe më të gjatë.

Mediat nga Serbia (novaekonomija.rs, infovranjske.rs dhe maglocistac.rs) gjenerojnë 29% të trafikut të tyre nga artikujt ‘bishtgjatë’. 

Nga një analizë më e thellë konstatuam se për disa shtete rubrika të caktuara gjenerojnë 100% të leximeve të artikujve ‘bishtgjatë’. Kjo do të thotë se e gjithë përmbajtja e krijuar brenda atyre rubrikave është përmbajtje ‘bishtgjatë’. Kjo është arsyeja pse ato përbëjnë pikat kryesore nëpërmjet të cilave mësojmë për të kuptuar se ku është potenciali për krijimin e përmbajtjes me vlerë të përhershme.

Në një këndvështrim më të përgjithshëm, në fokus, artikujt e opinionit, fejtonet, lifestyle, teknologjia dhe artikujt për mjedisin janë ato që gjenerojnë trafik për shumë kohë edhe pas datës së botimit të tyre

Mësimet kryesore

Në këtë epokë me sasi të jashtëzakonshme përmbajtjesh, përmbajtja ‘bishtgjatë’ është një formë e mirë për t’u lidhur me audiencën dhe për të fituar besnikërinë e tyre. Këto tema nuk kanë lidhje me kohën, por kanë lidhje me kujdesin që tregohet për audiencën dhe interesat e tyre, ndaj edhe përmbajtje të tilla vazhdojnë ta mbajnë të angazhuar audiencën për ditë me radhë pas publikimit të tyre. Artikuj të tillë kërkojnë pak më shumë punë për t’u prodhuar, por ato do të shpërblehen me besnikërinë e lexuesve dhe trafikun e vazhdueshëm. Në këtë mënyrë, patjetër që ia vlen barra qiranë.

Do të ishte mirë të përdorim të dhënat dhe të marrim parasysh edhe treguesit dhe sjelljen kur planifikojmë artikuj ‘bishtgjatë’. Duhet t’i kushtojmë vëmendje reagimit të njerëzve ndaj përmbajtjes që publikojmë. Rrjedhimisht, duhet të veprojmë në përputhje me këtë reagim:

  • Cilat tema janë më popullore për lexuesit tuaj? Mundohuni t’i trajtoni këto tema në një formë të re dhe novatore për të përmbushur sa më shumë interesat e tyre.
  • Sapo të merrni vesh se çfarë kërkon audienca, krijimi i përmbajtjeve që i tërheq ata bën që ata të vijnë vazhdimisht dhe të qëndrojnë më gjatë. Artikujt ‘bishtgjatë’ krijojnë besnikëri.

Uebinari Smartocto

Përmbajtja ‘bishtgjatë’ është padyshim një temë me interes për shumë redaksi, pasi i ndihmon këto të fundit të krijojnë audiencë besnike dhe të rrisin ndikimin e tyre pa investuar me burime të tjera në prodhimin e përmbajtjes.

Për të marrë njohuri të tjera për analizën e performancës së artikujve ‘bishtgjatë’ dhe njohuri praktike nga një prej redaksitë më të suksesshme dhe nga ekspertët e të dhënave, bashkohuni me ne në uebinarin e Journalift “Fuqia e përmbajtjes ‘bishtgjatë’”.

Mbi autorin/en:

Aleksandra Radivojeviq

Aleksandra Radivojeviq është një eksperte e medias dixhitale që punon në vendtakimin midis teknologjisë dhe gazetarisë. Ajo ka më shumë se 7 vjet përvojë pune me mediat, reklamat, konsulenca më publikuesit dhe edukimit të redaksive në fushën e analizave të të dhënave. Aleksandra e nisi karrierën e saj si menaxhere marketingu në portalin satirik të lajmeve Njuz.net. Punoi si menaxhere e mediave sociale për një grup të madh publikuesisht, dhe aktualisht, ajo po punon si menaxhere e lartë e operacioneve për ofruesin e shërbimit të analitikave të të dhënave – smartocto. Në smartocto, ajo udhëheq një ekip konsulentësh, të përkushtuar për të ndihmuar dhe mbështetur media të vogla dhe lokale në rritjen e tyre për biznes të qëndrueshëm.

Author

  • Aleksandra Radivojeviq

    Aleksandra Radivojeviq është një eksperte e medias dixhitale që punon në vendtakimin midis teknologjisë dhe gazetarisë. Ajo ka më shumë se 7 vjet përvojë pune me mediat, reklamat, konsulenca më publikuesit dhe edukimit të redaksive në fushën e analizave të të dhënave. Aleksandra e nisi karrierën e saj si menaxhere marketingu në portalin satirik të lajmeve Njuz.net. Punoi si menaxhere e mediave sociale për një grup të madh publikuesisht, dhe aktualisht, ajo po punon si menaxhere e lartë e operacioneve për ofruesin e shërbimit të analitikave të të dhënave – smartocto. Në smartocto, ajo udhëheq një ekip konsulentësh, të përkushtuar për të ndihmuar dhe mbështetur media të vogla dhe lokale në rritjen e tyre për biznes të qëndrueshëm.

Lexo artikujt:

Historitë më të mira nga Journalift:

Capacity-building-as-a-necessary-investment-for-media-outlets
Post Author
Ndërtimi i kapaciteteve (NK/CB), i përcaktuar si procesi i zhvillimit dhe forcimit të aftësive, instinkteve, shkathësive, proceseve dhe burimeve për të cilat organizatat dhe komunitetet kanë nevojë në mënyrë që të mbijetojnë, përshtaten dhe lulëzojnë në një botë që ndryshon me shpejtësi, është një nga mjetet kryesore që Fondacioni Thomson (TF) përdor, së bashku me mentorimin dhe grantet, në

Tema:

Artikujt më të fundit:

Ngritja e kapaciteteve si një investim i domosdoshëm për media
Ndërtimi i kapaciteteve (NK/CB), i përcaktuar si procesi i zhvillimit dhe forcimit të aftësive, instinkteve, shkathësive, proceseve dhe burimeve për
Roli i organizatave mediatike në mbështetjen e shkrim-leximit mediatik
Edukimi për median dhe informacionin (EMI)është thelbësor për ta mundësuar aftësinë e qytetarëve të mendojnë në mënyrë kritike dhe të
Shmangia e lajmeve në rritje, besimi në lajmet në rënie – njohuritë kryesore nga Raporti i Lajmeve Digjitale 2022.
Mediat kanë luajtur një rol vendimtar në mbulimin e pandemisë COVID-19 dhe luftës së Rusisë në Ukrainë. Megjithatë, njerëzit janë
Liria nga ndëshkimi
Mosndëshkimi, n.: përjashtimi ose liria nga ndëshkimi, dëmtimi ose humbja Shembull: ligjet u shkelën pa u ndëshkuar Burimi: Merriam Webster