Shqipëri, RTSH Gjirokastra: Rritje e vizibilitetit nëpërmjet serive të dokumentarëve

Journalift

Journalift

Post Author

Lexim  minutësh

rtsh

Transmetuesi publik lokal nga Gjirokastra, një qytet i vogël piktoresk në jug të Shqipërisë, rriti ndikimin dhe potencialet për rritje të të ardhurave nëpërmjet ofrimit të programeve të reja dhe të freskëta. Kështu, si pjesë e Projektit “Media për të gjithë”, RTSH Gjirokastra prodhon dokumentarë për zhvillimin social-ekonomik dhe kulturor të qarkut të Gjirokastrës. Deri tani janë prodhuar 4 nga 10 dokumentarët e planifikuar. Ndër temat e trajtuara janë rinia, çështjet e minoritetit, gratë sipërmarrëse, mjedisi, sfidat e agro-turizmit dhe zhvillimi i rajonit. 

Nga RTSH Gjirokastra theksojnë se reagimi i publikut është pozitiv. Por ajo që është edhe më e rëndësishme është “rritja e të ardhurave nga reklamat për këtë media”. Një efekt tjetër anësor është kërkesa në rritje për agrobiznesin lokal të promovuar përmes dokumentarëve.

Dy nga dokumentarët u kërkuan nga zyra qendrore në Tiranë për t’u transmetuar në Transmetuesin Publik Kombëtar,” na thanë nga RTSH Gjirokastra.

Ideja e tyre për biznes është të zgjerohet numri i reklamuesve duke diversifikuar dhe përmirësuar cilësinë e përmbajtjes mediatike dhe të programit televiziv. Një tjetër qëllim i rëndësishëm është përmirësimi i pranisë së këtij televizioni në mediat sociale.

Projekti “Media për të gjithë” po mbështet RTSH Gjirokastra për sigurimin e pajisjeve cilësore, të cilat më parë i mungonin kësaj medie, për prodhimin dhe editimin e videove, si dhe po ofron mbështetje për ngritjen e kapaciteteve/mentorim në lidhje me prodhimin dhe transmetimin e dokumentarëve.

Arjan Xhani, Drejtor i RTSH Gjirokastra, theksoi se “kjo është hera e parë që marrin financim nga një donator,” duke shtuar se “cilësia e dokumentarëve është mjaft e mirë falë pajisjeve të reja dhe mbështetjes që na kanë dhënë ekspertët e Projektit ‘Media për të gjithë’.”

Deri në fund të projektit në mes të vitit 2022, RTSH Gjirokastra do të prodhojë 6 dokumentarë të tjerë, duke mbuluar çështje të tjera social-ekonomike ndërkohë që promovon karakteristikat e një turizmi të pasur të të gjithë rajonit.

Mbi autorin/en:

Journalift

Journalift është një platformë burimore në internet me praktika dhe njohuri më të fundit për personat që duan të dinë më shumë rreth zhvillimit të medias, biznesit të medias dhe tendencave më të reja në industrinë e medias. Platforma është krijuar si një qendër njohurish e përqendruar në nevojat e mediave. Ne e shohim veten si ‘game changers’, në komunitetin e zhvillimit të mediave që sjellin ide të reja, mjete inovative dhe qasje të bazuara në rezultate, për funksionimin e bizneseve mediatike.
Post Author

Author

  • Journalift

    Journalift është një platformë burimore në internet me praktika dhe njohuri më të fundit për personat që duan të dinë më shumë rreth zhvillimit të medias, biznesit të medias dhe tendencave më të reja në industrinë e medias. Platforma është krijuar si një qendër njohurish e përqendruar në nevojat e mediave. Ne e shohim veten si ‘game changers’, në komunitetin e zhvillimit të mediave që sjellin ide të reja, mjete inovative dhe qasje të bazuara në rezultate, për funksionimin e bizneseve mediatike.

Lexo artikujt:

Historitë më të mira nga Journalift:

Capacity-building-as-a-necessary-investment-for-media-outlets
Post Author
Ndërtimi i kapaciteteve (NK/CB), i përcaktuar si procesi i zhvillimit dhe forcimit të aftësive, instinkteve, shkathësive, proceseve dhe burimeve për të cilat organizatat dhe komunitetet kanë nevojë në mënyrë që të mbijetojnë, përshtaten dhe lulëzojnë në një botë që ndryshon me shpejtësi, është një nga mjetet kryesore që Fondacioni Thomson (TF) përdor, së bashku me mentorimin dhe grantet, në

Tema:

Artikujt më të fundit:

Ngritja e kapaciteteve si një investim i domosdoshëm për media
Ndërtimi i kapaciteteve (NK/CB), i përcaktuar si procesi i zhvillimit dhe forcimit të aftësive, instinkteve, shkathësive, proceseve dhe burimeve për
Roli i organizatave mediatike në mbështetjen e shkrim-leximit mediatik
Edukimi për median dhe informacionin (EMI)është thelbësor për ta mundësuar aftësinë e qytetarëve të mendojnë në mënyrë kritike dhe të
Shmangia e lajmeve në rritje, besimi në lajmet në rënie – njohuritë kryesore nga Raporti i Lajmeve Digjitale 2022.
Mediat kanë luajtur një rol vendimtar në mbulimin e pandemisë COVID-19 dhe luftës së Rusisë në Ukrainë. Megjithatë, njerëzit janë
Liria nga ndëshkimi
Mosndëshkimi, n.: përjashtimi ose liria nga ndëshkimi, dëmtimi ose humbja Shembull: ligjet u shkelën pa u ndëshkuar Burimi: Merriam Webster